20 juli 2020

Lucas is weer een paar weken naar de Therapeutische Peutergroep gegaan. Ook Justin ging weer volledig naar school. Inmiddels zijn ze weer allebei gezellig thuis en is het weer zomervakantie. Wat gaat de tijd toch snel. Lucas heeft nu vier weken zomervakantie, Justin heeft er zes.
Op de groep heeft Lucas weer even flink geoefend. Zijn voornaamste doel voor op de groep is nu dat hij los leert staan en leert lopen. Een ander groot doel is natuurlijk dat hij wat meer/beter gaat eten en dat we de flessen langzaam aan kunnen gaan minderen. Een aantal weken terug besloot onze fysiotherapeut om Lucas weer eens te testen op zijn ontwikkeling. De therapeuten doen dan de Bayley test bij hem. Dit is een test met verschillende componenten; cognitieve ontwikkeling, fijn motorische ontwikkeling, grof motorische ontwikkeling en taal- en spraakontwikkeling. De orthopedagoog had bij hem al de test gedaan op zijn cognitieve ontwikkeling.