18 november 2021

Onze vorige blog was ik natuurlijk geëindigd met een enorme cliffhanger. Welke school hebben we uiteindelijk voor Lucas uitgekozen? We hebben er toen echt wel wat nachten van wakker gelegen. Ons ‘probleem’ is daarna ook nog uitgebreid besproken in het multidisciplinair overleg van zijn therapiegroep en uiteindelijk heb ik zelf nog wat gesprekken gehad met onze beide logopedisten. We hebben goed nagedacht over welke doelen we voor Lucas in de toekomst willen behalen. Het grootste doel is dan toch wel het leren praten verder ontwikkelen. Daarom is de logopedie toch wel de belangrijkste therapie voor hem. Bij de ZML-school hier in de buurt zou die therapie vanuit de 2e lijn gegeven worden en zouden we nog moeten kijken of het dan lukt om te regelen dat hij dit dan ook echt 2x per week gaat krijgen. Bij de mytylschool zit alle therapie in de 1e lijn en is het als het ware een kant en klaar pakketje.